<a href="/serveis/">Serveis</a> > Excavacions i moviments de terres

Rebaixos de tot tipus de solars.

Excavacions per piscines, dipòsits, etc.

Explanacions i anivellaments de parcel·les.

Fonamentacions.

Excavació de rases per canalitzacions de gas, aigua, llum, etc.

Extracció de runes amb maquinària i camions, contenidors.

Cada feina necessita de la seva maquinària adequada, Transports Mateu disposa d’una àmplia gama de màquines i camions de diferents mides al seu servei.