<a href="/serveis/">Serveis</a> > Subministrament d’àrids i graves

Subministrem tot tipus d’àrids i sorres per paleteria, explanacions o anivellaments. Es poden subministrar amb sacs, camions bolquet i camions grapa.

Subministrament de graves decoratives. Disposem d’una àmplia gamma de graves que es poden subministrar amb la quantitat i de la manera més adequada amb sacs, camions bolquet o camions grapa.

Disposem de sacs d’àrids amb la retirada de runa inclosa.

Disposem de sacs d’àrids amb la retirada de runa no inclosa.