Enderrocs o demolicions

Serveis > Enderrocs o demolicions Enderroquem cases, edificis, naus…seguint els procediments corresponents, plans de seguretat, estudi de l’edifici a enderrocar. Amb els enderrocs s’ha de tenir molta cura, és per això que segons quins enderrocs requereixen d’un...