Retirada de runes

Serveis > Retirada de runes Disposem de sacs, contenidors (petits, mitjans i grans) i camions de diferents mides per a la retirada de runes. Les runes seran dipositades en abocadors autoritzats amb el corresponent certificat. Empresa autoritzada per l’Agència Catalana...