<a href="/serveis/">Serveis</a> > Enderrocs o demolicions

Enderroquem cases, edificis, naus…seguint els procediments corresponents, plans de seguretat, estudi de l’edifici a enderrocar.

Amb els enderrocs s’ha de tenir molta cura, és per això que segons quins enderrocs requereixen d’un treball parcialment manual, com per exemple el descalçament de bigues, separació d’edificis confrontants, i també ens preocupem del correcte desmuntatge de fibrociment.

Tots aquests procediments són necessaris perquè es pugui realitzar un enderroc segur.