<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-1.jpg" alt="Excavacions" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/excavacions">Excavacions</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Excavacions i moviments de terres

Excavacions per a edificacions i tot tipus de construccions, amb maquinària de diferents mides i capacitats.

VEURE MÉS

Enderrocs o demolicions

Enderroc de cases, edificis, naus…

VEURE MÉS

<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/10/enderrocs-mateu.jpg" alt="Enderrocs" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/enderrocs">Enderrocs</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-amiant.jpg" alt="Excavacions" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/transport-damiant">Transports d'amiant</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Transports d’amiant

Seguint el Pla de Treball d’acord amb la normativa vigent i utilitzant els mitjans específics adequats.

VEURE MÉS

Àrids reciclats

Diferents tipus d’àrids disponibles.

VEURE MÉS

<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-arids-reciclats.jpg" alt="Àrids reciclats" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/arids-reciclats/">Àrids reciclats</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-retirada-runes.jpg" alt="Retirada de runes" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/retirada-de-runes">Retirada de runes</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Retirada de runes

Empresa autoritzada per l’Agència Catalana de Residus amb codi de transportista: T-975.

VEURE MÉS

Serveis de camió grua i góndola

De diferents mides, i amb múltiples funcions.

VEURE MÉS

<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-camio-grua.jpg" alt="Camió grua i góndola" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/servei-de-camio-grua-i-gondola/">Camió grua i góndola</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-desbrossaments.jpg" alt="Desbrossaments" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/desbrossaments">Desbrossaments</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Desbrossaments

Desbrossem solars mitjançant la maquinària adequada i en retirem la brossa posteriorment.

VEURE MÉS

Sacs de llenya

Li portem big-bags de llenya a casa seva.

VEURE MÉS

<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-sacs-de-llenya.jpg" alt="Sacs de llenya" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/sacs-de-llenya/">Sacs de llenya</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-retirada-poda.jpg" alt="Retirada de poda" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/retirada-de-poda-vegetal/">Retirada de poda</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Retirada de poda vegetal

Possibilitat de recollir la poda del seu jardí.

VEURE MÉS

Planta de reciclatge i valorització de residus

Transports Mateu disposa de 2 plantes de reciclatge i valorització de residus de la construcció.

VEURE MÉS

<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-reciclatge.jpg" alt="Planta de reciclatge i valorització de residus" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/planta-de-reciclatge-i-valoritzacio-de-residus/">Planta de reciclatge i valorització de residus</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/09/serveis-arids.jpg" alt="Subministraments d'àrids i graves" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/project/subministrament-darids-i-graves/">Subministraments d'àrids i graves</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Subministrament d’àrids i graves

Subministrem tot tipus d’àrids i sorres.

VEURE MÉS

Treballs jardins i graves decoratives

Serveis diversos de jardineria i construcció de piscines.

VEURE MÉS

<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="/wp-content/uploads/2017/10/jardins-29.jpg" alt="Treballs jardins i graves decoratives" class="image3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text3"><h1><a href="/treballs-jardins-i-graves-decoratives/">Treballs jardins i graves decoratives</a></h1></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>