Excavacions i moviments de terres

Excavacions per a edificacions i tot tipus de construccions, amb maquinària de diferents mides i capacitats.

VEURE MÉS

Enderrocs o demolicions

Enderroc de cases, edificis, naus…

VEURE MÉS

Transports d’amiant

Seguint el Pla de Treball d’acord amb la normativa vigent i utilitzant els mitjans específics adequats.

VEURE MÉS

Àrids reciclats

Diferents tipus d’àrids disponibles.

VEURE MÉS

Retirada de runes

Empresa autoritzada per l’Agència Catalana de Residus amb codi de transportista: T-975.

VEURE MÉS

Serveis de camió grua i góndola

De diferents mides, i amb múltiples funcions.

VEURE MÉS

Desbrossaments

Desbrossem solars mitjançant la maquinària adequada i en retirem la brossa posteriorment.

VEURE MÉS

Sacs de llenya

Li portem big-bags de llenya a casa seva.

VEURE MÉS

Retirada de poda vegetal

Possibilitat de recollir la poda del seu jardí.

VEURE MÉS

Planta de reciclatge i valorització de residus

Transports Mateu disposa de 2 plantes de reciclatge i valorització de residus de la construcció.

VEURE MÉS

Subministrament d’àrids i graves

Subministrem tot tipus d’àrids i sorres.

VEURE MÉS

Treballs jardins i graves decoratives

Serveis diversos de jardineria i construcció de piscines.

VEURE MÉS