<a href="/serveis/">Serveis</a> > Transport d'amiant

TRANSPORTS MATEU SL, realitza transport d’amiant seguint el Pla de Treball d’acord amb la normativa vigent i utilitzant els mitjans específics adequats.

Per tal de realitzar el transport, l’empresa disposa de les autoritzacions necessàries de l’agencia catalana de residus, per portar l’amiant fins a un gestor autoritzat.

Transport Mateu, sl, amb nº de transportista: T-975, autoritzat a realitzar transport de residus no perillosos del grup 1, 2, 3 i 4 i de residus perillosos del grup 14 i 18.